Nordplus-logo

Elevutbyte och praktik

Nordplus Junior-programmets individuella elevutbyte riktar sig till gymnasieelever och studerande på grundnivå på yrkesutbildningar.

I elevutbytena ingår:

·PRAO (praktisk arbetslivsorientering) Obs. Man kan söka stöd för PRAO-perioder inom grundskolan under programdelen klassutbyten!

·perioder av inlärning i arbete,

·läroavtalsutbildning och

·teoretiska studier.

Utbytena varar i mellan en vecka och ett år. De lärare som följer med kan delta i utbytet i en vecka. Projektperioden kan vara från 1 år till 3 år. Det är läroanstalten som skickar in ansökan.

Minsta antal deltagande länder/självstyrande områden är två. Exempelvis ett samarbete mellan Finland och Åland uppfyller det kriteriet.

Mobilitetsbidraget täcker elevernas och lärarnas resor samt lärarnas och övrig undervisningspersonals uppehälle i mållandet (355 euro/vecka). Om man lyckas finansiera resor med en mindre summa än det beviljade kan överskjutande beloppet användas till andra projektkostnader.