Nordplus-logo

Erfarenheter

Den isländska artisten Björks Biophilia. Biophilia är nyskande undervisningsmaterial, som skall stimulera barns nyfikenhet i förhållande till naturvetenskaper och lära dem att tänka mer kreativt.

Nordiska ministerrådet tillsammans med danska nyhetsbyrån Mandag Morgen har publicerat en tidning "Når jeg bliver stor" om nordiska skolors goda exempel om företagande.

Alla beviljade Nordplus-projekt hittas i projektdatabasen med sökorden Nordplus Junior och Finland.

Akademisk artikel om nordiska utbytesperioder:

Katariina Rahikainen & Kai Hakkarainen (2012): Nordic Experiences:
Participants' Expectations and Experiences of Short-Term Study Abroad Programs
, Scandinavian
Journal of Educational Research, DOI:10.1080/00313831.2012.668706
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2012.668706