Nordplus-logo

Förberedande besök

Planerar du ett Nordplus Junior-samarbete och vill träffa din(a) samarbetspartner i Norden eller Baltikum ansikte mot ansikte? Du kan ansöka om bidrag till ett förberedande besök från Nordplus Junior-programmet:

  • Besöket varar i högst fem dagar.
  • Man kan få bidrag för två lärare per deltagarland.
  • Exempelvis förskolor och grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och läroavtalsutbildningar kan delta.
  • Bidrag beviljas för resekostnaderna (100 %) och uppehållskostnader (70 €/natt).

Det anordnas 2 ansökningsomgångar per år, 1.2. och 1.10. Ansökningsdatumen meddelas på webbtjänsten Cimo.fi, comenius-e-postlistan och på webbplatsen nordplusonline.org. Man ansöker om bidrag via det elektroniska ansökningssystemet Espresso.

Nästa ansökningstid utgår den 1.2.2019.

Mer information

Råd till dig som ansöker om förberedande besök (i slutet av dokumentet)