Nordplus-logo

Kontakta oss

Mer information om Nordplus Junior -programmet ger

Nina Eskola, Internationaliseringstjänster, nina.eskola@oph.fi, tel. 0295 338 582

och huvudadministatören i Sverige, Universitets- och högskolerådet:

Jessica Svedlund, jessica.svedlund@uhr.se

tel. +46 10 470 0660

Paula Pinto Dias dos Santos, paula.pinto.dias.dos.santos@uhr.se

tel. + 46 10 470 0486

E-postlistan för Comenius och Nordplus meddelanden

På e-postlistan Comenius informeras om sådant som är aktuellt inom programmen Comenius och Nordplus Junior och publiceras annonser om partnersökning från utländska skolor. Via listan kan man också be att få kommentarer av kolleger och diskutera frågor som gäller skolornas internationalisering. Listan administreras av Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster.

Anmälningsblankett