Nordplus-logo

Kontakta oss

Mer information om Nordplus Junior -programmet ger

Nina Eskola, Internationaliseringstjänster, nina.eskola@oph.fi, tel. 0295 338 582

och huvudadministatören i Sverige, Universitets- och högskolerådet:

Susanne Hagström Larsson, susanne.larsson@uhr.se

tel. +46 10 470 0378

Jenny Staffansdotter, jenny.staffansdotter@uhr.se

tel. +46 10 470 0380

Christina Höjland Nielsen, christina.hojland.nielsen@uhr.se

tel. +46 10 470 0562

E-postlistan för Erasmus+ och Nordplus meddelanden

På e-postlistan Comenius informeras om sådant som är aktuellt inom programmen Erasmus+ och Nordplus Junior och publiceras annonser om partnersökning från utländska skolor. Via listan kan man också be att få kommentarer av kolleger och diskutera frågor som gäller skolornas internationalisering. Listan administreras av Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster.

Anmälningsblankett