Nordplus-logo

Till deltagare

Universitets- och högskolerådet (Uhr) som är huvudadministratör i Sverige skickar ut underlaget till finansieringsavtal för ifyllning och undertecknande. Det ena av de två exemplaren ska returneras till Uhr, som överför bidraget till det bankkonto som angetts av den samordnande skolan.

Projektbidrag på under 15 000 euro betalas ut i sin helhet. Större belopp betalas ut i två omgångar: 80 procent vid avtalsperiodens inledning och 20 procent efter att kontrollen av slutrapporten genomförts.

Samordnaren ansvarar för bidraget för både mobilitets-, projekt- och nätverkssamarbeten för hela partnergruppen och för att fördela det.

Vid mobilitetssamarbeten samt projekt- och nätverkssamarbeten är avtalsperioden ett till tre år.

All rapportering inom Nordplus Junior ska du göra online. Du rapporterar genom rapporteringsverktyget Espresso.

Instruktioner för slutrapportering i Espresso (på engelska).

En mellanrapport lämnas årligen innan den 15. juni ifall avtalsperioden är längre än 1 år.