aloitus_general_480x262.jpg

Bild: Mauricio Pavez | Norplus

Nordplus och övriga nordiska program

Nordiska ministerrådets Nordplus-program fortsätter år 2017 enligt reglerna för programperioden 2012-2016. Starten för den nya programperioden har förskjutits.

I Nordplus ingår följande program:

Målsättningen med programmet är

  • att stärka utbildningssamarbetet mellan de nordiska länderna och skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum,
  • att stöda utveckling och spridning av innovativa produkter, processer och goda praxis inom utbildning,
  • att genom utbildnings- och arbetslivssamarbete stöda kvaliteten och utvecklingen av innovationer av livslångt lärande,
  • att öka intresset för nordiska språk (framför allt danska, norska och svenska), färdigheterna i och förståelsen av nordiska språk speciellt bland barn och unga,
  • att främja utöver detta även nordisk kultur och den ömsesidiga förståelsen av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna.

Samarbetet med arbetslivet är en av målsättningarna inom Nordplus Junior och Nordplus Högre Utbildning -programmen.

Utöver Nordplus-programmen, som finansieras av Nordiska ministerrådet, är Utbildningsstyrelsen nationellt programkontor för utbildningssamarbetet mellan de nordiska länderna och Ryssland samt Nordic Master-programmen och administrerar nationella Nordkurs-stipendier.