Nordplus-logo

aloitus_adult_480x262.jpg

Kuva: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Vuxen

Nordplus Vuxen -programmet ger stöd till mobilitet, nätverk och projekt till personer inom vuxenutbildning och vuxnas lärande i de nordiska länderna och Baltikum. Ladda ner programmets brochyr.

Syftet med programmet är att stärka samarbetet mellan aktörer på området och skapa nya nätverk samt främja vuxenutbildningens kvalitet och utveckling av innovationer.

Former av mobilitet:

 • förberedande besök (stöd för planering av projekt
 • fortbildnings-, studie eller undervisningsbesök för personal inom vuxenutbildning och vuxnas lärande
 • utbyten bland vuxenstuderande

Målsättningen med tematiska nätverksprojekt:

 • utbyte av kunskaper och erfarenheter och samarbete kring ett valt tema

Målsättningen med planeringsprojekt:

 • kärtläggning och undersökning som identifierar utvecklingsbehov inom aktiviteter, riktlinjer och/eller lagstiftning bland vuxnas lärande

Målsättningen med utvecklingsprojekt:

 • utveckling av nya verksamhetsformer eller undervisningsmetoder inom vuxnas lärande, och t.ex. utveckling av ny undervisningsmaterial

Programländerna är alla nordiska länder inklusive de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland samt de baltiska länderna. Mobilitetsstöd kan sökas för besök mellan två eller fler deltagarländer eller självstyrande områden. Utvecklingsprojekt kräver minst tre organisationer från tre olika deltagarländer. Den sökande är alltid en läroanstalt eller en annan organisation.

I programmet kan delta alla organisationer som jobbar inom området för vuxnas lärande. De deltagande organisationerna kan vara läroanstalter, föreningar, forskningsinstitutioner, företag eller aktörer inom kulturområdet, som har kunskaper om och erfarenheter av vuxenutbildningsbranchen.

Programmets gemensamma målsättningar för 2018-2022 är att:

 • stärka och utveckla det nordiska ubildningssamarbetet,
 • skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum
 • stöda, vidareutveckla och dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och god praxis,
 • utveckla kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystemer för livslångt lärande genom utbildningssamarbete och samarbete med arbetslivet genom utvecklingsprojekt, utbyte och uppbygnad av nätverk,
 • främja nordiska språk och kulturer - och ömsesidig förståelse av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna,
 • stärka språkförståelsen i nordiska språk, framför allt danska, svenska och norska, speciellt bland barn och unga,
 • öka intresset för, kännedomen om och förståelsen av de nordiska språk.