Nordplus-logo

Kontakta oss

Nordplus Vuxen programmet administreras av Danish Agency for Science and Higher Education - SFU nordplus@ufm.dk

I Finland ger Utbildningsstyrelsens Internationaliseringstjänster mer information och vägledning i programmet: nordplus@oph.fi / anni.karttunen@oph.fi