Nordplus-logo

Kontakta oss

Nordplus Vuxen programmet administreras av Danish Agency for Science and Higher Education - SFU nordplus@ufm.dk

I Finland ger Utbildningsstyrelsens Internationaliseringstjänster mer information och vägledning i programmet:
nordplus@oph.fi / virpi.keinonen@oph.fi