Mobilitet i Nordplus Vuxen -programmet

Förberedande besök

Under ett förberedande besök planerar man Nordplus Vuxen -projekt. En grupp som förbereder ett projekt kan få bidrag till ett möte som varar i högst 5 dagar och som max. 2 personer från samma organisation deltar i. Stöd till resor beviljas endast åt de besökande organisationerna (värdorganisationen kan inte söka om stöd).

Fortbildning, studie- och undervisningsbesök för personal inom vuxenutbildning

Syftet med fortbildningen för personal som jobbar med vuxnas lärande är att öka deltagarnas yrkeskompetens och erbjuda möjligheter att lära sig av andra kulturer. Viktigt är också att stärka samarbetet och utbytet av erfarenheter mellan aktörer inom vuxnas lärande i de nordiska och baltiska länderna.

Besöken varar minst 5 dagar (exkl. resedagar). Personer som kommer från olika organisationer kan ansöka om bidrag i samma ansökan och ansökan kan också innehålla svarsvisit.

Utbyten för vuxenstuderande

De studerande har möjlighet att studera vid en läroanstalt i ett annat land, lära sig nya saker om och skaffa sig nya erfarenheter från en kultur i ett annat land. Utbytet kan innefatta studier vid en läroanstalt eller praktik på en arbetsplats eller både och. Samtidigt finns det möjlighet för de studerande att förbättra sina språkkunskaper.

Utbytet varar minst 5 dagar och sker alltid till en och samma värdorganisation. Också svarsvisit är möjliga.