Samarbetsprojekt i Nordplus Vuxen -programmet (Collaboration Projects)

  • tematiska nätverk (Thematic Networks)

  • utvecklingsprojekt (Development projects)

  • planeringsprojekt (Mapping Projects)

Samarbetsprojekten kan vara i högst tre år. I projektet ska ingå minst tre organisationer från tre olika länder (Norden och Baltikum). Utvecklingsprojektens finansiering baserar sig på enhetsbelopp, se enhetsbeloppen i handboken. Det genomsnittliga stödet för samarbetsprojekt är ca 50 000 euro.

Tematiska nätverk

Tematiska nätverk (Thematic networks) utgörs av organisationer inom vuxenutbildning som lär känna varandras verksamheter och utvecklar bestående samarbetsnätverk. Nätverksansökningen måste innefatta ett gemensamt temaområde, en gemensam problemställning eller utvecklingsutmaning.

Arbetet består av utbyte av kunskaper och erfarenheter och av gemensam utveckling av nya idéer och möjliga lösningar. Nätverket kan fortsätta arbetet i form av exempelvis ett utvecklingsprojekt. Inom ett tematiskt nätverk beviljas inte stöd till lönekostnader (Development work) eftersom resultatet av ett nätverksprojekt inte är ett utvecklat produkt.

Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt (Development projects) ger en möjlighet till gemensamt utvecklingsarbete inom ett område inom vuxenutbildning. Resultatet kan exempelvis vara nytt undervisningsmaterial eller kursprogram eller användning av en ny undervisningsmetod.

Resultatet av arbetet med utvecklingsprojektet ska vara tillgängligt även för vuxenutbildare utanför projektet. Verksamheten inom utvecklingsprojekten kan högst på i tre år.

Kartläggningsprojekt

Kartläggningsprojekt (Mapping projects) har som syfte att utvärdera den nuvarande situationen, definiera utvecklingsbehov och utfärda rekommendationer för kommande åtgärder. Projekten är avsedda för att producera ny kunskap om vuxenutbildning och för att samla in, studera och analysera befintliga kunskaper. De kan innehålla exempelvis beskrivningar, statistik och jämförelser av vuxenutbildningar i olika länder.

Samarbetspartnerna i ett planeringsprojekt består vanligtvis av organisationer som sysslar med praktisk vuxenutbildning och forskningsorganisationer inom vuxenutbildning.

Man prioriterar ansökningar där samarbetspartnerna representerar olika organisationer och sektorer.

Resultatet av projektet offentliggörs, och därför är det viktigt att man beskriver noggrant i ansökan hur projektet ska utvärderas och hur resultatet av arbetet ska behandlas och offentliggöras.