Till sökande

Ansökan om bidrag för projekt- och nätverkssamarbete från Nordplus Vuxen -programmet görs av en koordinator som man valt bland de deltagande partnerna. Koordinatorn ansvarar också för det beviljade bidraget under hela kontraktsperioden.

Vid mobilitetsprojekt (besök och utbyten) ska minst två samarbetspartner från två olika deltagarländer vara med.

Vid projekt- och nätverkssamarbeten ska minst tre samarbetspartner från tre olika deltagarländer vara med.

Kostnader som omfattar deltagare med funktionshinder kan godkännas upp till 100 procent. Stöd kan sökas även utanför den ordinarie ansökningstiden. Ansökan riktas direkt till huvudadministratören av Nordplus Vuxen -programmet. Läkarintyg krävs i regel. Extra finansiering kan godkännas för att täcka kostnader för ledsagare, tolk eller dylikt.

Följande ansökningstid för förberedande besök är 2018. Förberedande besök kan sökas för att planera ett Nordplus Vuxen projekt. I programmet kan delta samtliga nordiska och baltiska länder. Följande ansökningstid för mobilitet och projekt utgår 1.2.2018.

Ett förberedande besök:

  • kan vara högst 5 dagar

  • max 2 personer/organisation kan delta

  • stöd beviljas till både resor och logi

Närmare information finns i Nordplus handboken. Ansökan lämnas in i Espresso-systemet.

På sidorna finns även en partnerdatabas samt en Nordplus-projektportal med alla Nordplus-projekt som fått stöd sedan 2008.