Till koordinatorer

Varje North-South-South-nätverk har såväl en administrativ som en akademisk koordinator. Det är bra om den administrativa samordnaren kommer från den koordinerande högskolan, men den akademiska koordinatorn kan arbeta vid vilken som helst av nätverkets högskolor. Koordinatormöten arrangeras ungefären gång om året.

De administrativa koordinatorerna har en egen NSS-e-postlista med syftet att främja utbyte av information och erfarenheter bland samordnarna.

Elektroniska systemet

Förändringar

Ändringsblanketten finns i det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet (Request for a change).

Avtalsperiod 2014-2015

Avtalsperiod 2013-2015