Andra webbplatser

University of the Arctic

Arktiska universitetets webbplats (på engelska)

north2north-logo_270px

noprth2northSH_vaasa3816.jpg

north2north – studentutbyte på nordliga områden

Programmet north2north stödjer studentmobilitet i Norden, Ryssland och Nordamerika. Målet är att genom studentutbyte främja ömsesidig kunskap och medvetenhet om den nordliga dimensionen samt högklassig utbildning på de nordliga områdena.

Inom programmet beviljas

stipendier för studentutbyte

  • åt finländska studerande för utbyte till läroinrättningar som deltar i programmet i Norden, Ryssland och Nordamerika ,
  • åt studerande från Ryssland, Kanada och USA som kommer till läroinrättningar i Finland.

utbytesplatser utan terminsavgift (s.k. semester waiver) åt finländska studerande som ansöker till läroinrättningar i Nordamerika.

Stipendierna kan ansökas av studerande vid Arktiska universitetets medlemsläroinrättningar. Studerande ansöker till n2n-utbyte via den egna läroinrättningen.

Medlemmar i Arktiska universitetet i Finland är

  • Helsingfors, Lapplands, Uleåborgs, Tammerfors, Åbo och Östra Finlands universitet
  • Lapplands och Uleåborgs samt Laurea och Savonia yrkeshögskolor
  • Sameområdets utbildningscentral