Till deltagare

Efter att ha fått beslutet från Utbildningsstyrelsen skickar den finländska avsändande läroinrättningen studenternas uppgifter till de mottagande högskolorna enligt dessas ansökningsprinciper. Läroinrättningen meddelar också inkommande ryska studerande om de har godkänts.

Utbildningsstyrelsen för sin del skickar beslutet om vilka finländska studerande har beviljats utbytesplatser utan terminsavgifter, s.k. waivers, till de mottagande nordamerikanska högskolorna.

Avtalsperiod

Avtalsperioden börjar den 1 juni och slutar den 31 augusti (+1 år). CIMO bifogar anvisningar för faktureringen och rapporteringen av stipendiet till beslutet.

Rapportering

Inom n2n-programmet lämnas en mellanrapport (deltagare under höstterminen) senast den 31 december och slutrapport (deltagare under hela läsåret) senast den 30 oktober.