Till deltagare

Val av studerande

Utresande studerande

Utbildningsstyrelsen informerar läroinrättningarna i slutet av november om antalet waivers de har för sina studerande.

Läroinrättningen ordnar ansökningsomgången och beviljar waivers för sina studerande samt informerar Utbildningsstyrelsen t o m 28 februari om vem som belviljats waivers.

Läroinrättningen informerar även om ett eventuellt behov av nya waivers samt om det finns waivers som de inte har använt.

Information om eventuella extra waivers delas med i de andra nordiska länderna. I början av mars delas eventuella nya waivers ut till läroinrättningarna.

Inkommande studerande

De finländska läroinrättningarna får ansökningar per epost från de ryska och nord-amerikanska läroinrättningar t o m 15 februari.

Läroinrättningarna skickar en lista med potentiella inkommande studerande till Utbildningsstyrelsen t o m 15 mars.

Utbildningsstyrelsen informerar t o m slutet av mars hur mycket stipendier det finns för inkommande studerande och om samma studerande eventuellt sökt till andra de andra nordiska länderna.

Stipendieansökan

Utbildningsstyrelsen informerar läroinrättningarna separat om stipendieansökan.

Avtalsperiod

Avtalsperioden börjar den 1 juni och slutar den 31 augusti (+1 år).

Rapportering

Inom n2n-programmet lämnas en mellanrapport (deltagare under höstterminen) senast den 31 december och slutrapport (deltagare under hela läsåret) senast den 30 oktober.