Resultat

För läsåret 2016–2017 beviljades bidrag till 45 studerande uppgående till totalt 89 500 euro. Åtta finländska läroinrättningar ansökte bidrag för sina studerande samt för inkommande ryska studerande.

För läsåret 2015–2016 beviljades bidrag till 51 studerande uppgående till totalt 116 000 euro. Tio finländska läroinrättningar ansökte bidrag för sina studerande samt för inkommande ryska studerande.

För läsåret 2014–2015 beviljades bidrag till 44 studerande uppgående till totalt 106 000 euro. Åtta finländska läroinrättningar ansökte bidrag för sina studerande samt för inkommande ryska studerande.

För läsåret 2013–2014 beviljades bidrag till 31 studerande uppgående till totalt 69 500 euro. Åtta finländska läroinrättningar ansökte bidrag för sina studerande samt för inkommande ryska studerande.

För läsåret 2012–2013 beviljades bidrag till 38 studerande uppgående till totalt 82 500 euro. Sju finländska läroinrättningar ansökte bidrag för sina studerande samt för inkommande ryska studerande.