Läs mer

FIRST-programmet

Andra webbplatser

Members

En förteckning över utbytesuniversiteten på Arktiska universitetets webbplats

Till sökande

Utlysningen av stipendierna skickas i januari till läroinrättningarna som deltar i programmet. Högskolorna arrangerar ansökningsomgången för sina studerande och skickar ansökningarna med en prioritetsordning till Utbildningsstyrelsen i början av mars. Utbildningsstyrelsen fattar de slutliga besluten om stipendier som beviljas åt studerande i Finland före slutet av mars.

Information om ansökan

  • Utbytesstudierna ska anknyta till nordliga eller arktiska teman.
  • Stipendierna för studentutbyte är avsedda för minst andra årets grundexamensstuderande. I välmotiverade fall kan också forskarstuderande ansöka om north2north-stipendium. Alla ansökningar behandlas individuellt och det rekommenderas att man kontaktar den mottagande högskolan redan före ansökan.
  • Utbytets längd är i regel 3–12 månader. – Om högskolan anhåller stipendium för en studerande för kortare tid, behandlas ansökan individuellt och motiveringen för en kortare utbytesperiod ska framgå i ansökan.
  • Stipendiet fastställs utifrån utbytets längd och målland enligt tabellen nedan. (Längden bör följa den mottagande högskolans akademiska kalender.)
  • Högskolorna kan också ansöka stipendier för utbytesstuderande från Ryssland till Finland. Utresande studerande från Finland ges prioritet i urvalet.
  • Läroinrättningarna som deltar i programmet north2north kan ansöka FIRST-mobilitetsbidrag för studerande från partnerhögskolor i nordvästra Ryssland. Vid urvalet av inkommande stipendiemottagare ges prioritet åt ryska högskolor som inte ingår i FIRST-programmet.


Urvalskriterier

Vid beviljande av stipendier följer man följande kriterier:

  • Programmets fokusområden och utbytesstudiernas anknytning tll nordliga eller arktiska teman.
  • Jämn fördelning i förhållande till de sändande högskolornas storlek.
  • För studerande till Nordamerika, den mottagande högskolans kvoter.
  • Regional balans bland målländerna, dvs. man godkänner utbyten också till andra regioner än Nordamerika.

Om det finns fler lediga utbytesplatser än tillgängliga n2n-stipendier, kan högskolan skicka sina studerande på utbyte inom programmets kvot men med eget stipendium. Högskolorna ska i samband med ansökan meddela om de har möjlighet att stödja sina studerande i fall Utbildningsstyrelsen inte kan bevilja stipendium för alla utbyten. (Uppgiften används för allokering av waivers och den påverkar inte fördelningen av stipendier bland läroinrättningarna.)