Läs mer

FIRST-programmet

Andra webbplatser

Members

En förteckning över utbytesuniversiteten på Arktiska universitetets webbplats

Till sökande

Läroinrättningarna ansöker om stöd av Utbildningsstyrelsen enligt anvisningarna. Läroinrättningarna beviljar stipendierna åt sina studerande.

Information om north2north-mobilitet

  • Utbytesstudierna ska anknyta till nordliga eller arktiska teman.
  • Stipendierna för studentutbyte är avsedda för minst andra årets grundexamensstuderande. I välmotiverade fall kan också forskarstuderande ansöka om north2north-stipendium. Alla ansökningar behandlas individuellt och det rekommenderas att man kontaktar den mottagande läroinrättningen redan före ansökan.
  • Utbytets längd är i regel 3–12 månader. Om läroinrättningen anhåller stipendium för en studerande för kortare tid, behandlas ansökan individuellt och motiveringen för en kortare utbytesperiod ska framgå i ansökan.
  • Stipendiet fastställs utifrån utbytets längd och målland. Stipendierna för utresande studerande är mellan 1500 € och 2000 € / termin och för inkommande studerande 3000€ / termin.
  • Läroinrättningarna kan också ansöka stipendier för utbytesstuderande från Ryssland, Kanada och USA till Finland. Utresande studerande från Finland ges prioritet i urvalet.
  • Läroinrättningarna som deltar i programmet north2north kan ansöka FIRST-mobilitetsbidrag för studerande från partnerhögskolor i Ryssland.
  • Om det finns fler lediga utbytesplatser än tillgängliga n2n-stipendier, kan högskolan skicka sina studerande på utbyte inom programmets kvot men med eget stipendium.