Andra webbplatser

Participating north2north institutions

En förteckning över utbytesuniversiteten på Arktiska universitetets webbplats

north2north-logo_270px

Till studerande

Studerande vid Arktiska universitetets medlemsläroinrättningar kan ansöka till north2north-programmet. Som studerande ansöker du till n2n-utbyte via din egen läroinrättning. Kontrollera ansökningstiden för den varierar mellan oktober och februari i de olika läroinrättningarna.

Medlemmar i Arktiska universitetet i Finland är

  • Helsingfors, Lapplands, Uleåborgs, Tammerfors, Åbo och Östra Finlands universitet
  • Lapplands och Uleåborgs samt Laurea och Savonia yrkeshögskolor
  • Sameområdets utbildningscentral

Utbytesstudierna ska ha ett nordligt eller arktiskt tema. Utbytets längd är 3–12 månader. Den mottagande läroinrättningen ska också vara medlem i Arktiska universitetet. Årligen beviljar de nordamerikanska universitet ett antal "waivers" som befriar studerande från studieavgifter. Waivers delas mellan n2n-läroinrättningarna i de nordiska länderna.