Andra webbplatser

Participating north2north institutions

En förteckning över utbytesuniversiteten på Arktiska universitetets webbplats

north2north-logo_270px

Till studerande

Studerande ansöker till n2n-utbyte via den egna högskolan. Ansökningstiden kan kontrolleras av den egna läroinrättningens internationella enhet, för den varierar mellan de olika högskolorna. Studerande vid Arktiska universitetets medlemshögskolor kan ansöka till north2north-programmet.

Medlemmar i Arktiska universitetet är

  • Helsingfors, Lapplands, Uleåborgs, Tammerfors, Åbo och Östra Finlands universitet
  • Lapplands och Uleåborgs yrkeshögskolor samt Laurea yrkeshögskola
  • Sameområdets utbildningscentral

Utbytesstudierna ska ha ett nordligt eller arktiskt tema. Utbytets längd är 3–12 månader. Den mottagande högskolan ska också vara medlem i Arktiska universitetet.