Bild: Europeiska komissionen

EU-programmens nya programperiod 2021–2027

Den sjuåriga programperioden för Europeiska unionens aktuella program inleddes 2014 och upphör i slutet av 2020. I början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027.

Den nya programperioden innebär ändringar i de EU-program och verksamheter som administreras av Utbildningsstyrelsen. På denna webbplats följer vi beredningsprocessen av nya program och förutser hur framtiden kommer att se ut.

Centrala delar av beredningsprocessen för alla program är

  • Europeiska kommissionens förslag till EU:s budget 2021–2027 (den fleråriga budgetramen, Multiannual Monetary Framework, MMF) och behandling av den.
  • Kommissionens förslag till nya program och behandling av dem

Vi berättar närmare om förslagens innehåll och behandlingen av dem på de programspecifika webbplatserna:

  • Erasmus+-programmets framtid
  • Europeiska solidaritetskåren-programmets framtid
  • Kreativa Europa-programmets framtid
  • Medborgarnas Europa-programmets framtid

Skeden för behandling av MMF

Kommissionen gav ut sitt förslag till EU:s budget 2021–2027 den 2 maj 2018. Se dokumenten.