llp_aloituskuvaksi.jpg

Foto:Satu Haavisto

Programmet för livslångt lärande

Europeiska kommissionens Program för livslångt lärande (Lifelong Learning Programme LLP 2007–2013) erbjuder mångsidiga och stimulerande lärandemöjligheter för personer i alla åldrar och i olika livssituationer. Programmet finansierar utbytesstudier, studiebesök och olika utvecklings-, samarbets- och nätverksprojekt.

Programmets målgrupper utgörs förutom av elever och studerande, även av lärare, utbildare och övrig undervisningspersonal samt övriga organisationer och instanser inom utbildningssektorn.

Delprogram för olika utbildningsområden

Programmet består av fyra delprogram för olika utbildningsområden, ett tvärgående program och programmet Jean Monnet:

Delprogram

Utbildningsområde

Andel av budgeten

Comenius

Skolundervisning

minst 15 %

Erasmus

Högskoleutbildning

minst 45 %

Leonardo da Vinci

Yrkesutbildning på grund-, påbyggnads- och fortbildningsnivå

minst 25 %

Grundtvig

Vuxenutbildning

minst 4 %

Det tvärgående programmet har som mål att främja europeiskt samarbete som omfattar minst två målgrupper inom Programmet för livslångt lärande. Det tvärgående programmets andel av hela programbudgeten är minst 5 %.

Programmet Jean Monnet stödjer forskning kring det förenade Europa samt europeiska föreningar och organisationer inom utbildningssektorn. Jean Monnet-programmets andel av hela budgeten för Programmet för livslångt lärande är minst 2 %.

Programmets mål

Programmets mål är att stödja utbyte och samarbete mellan utbildningssystem och att med hjälp av livslångt lärande främja gemenskapens utveckling till ett kunskapssamhälle. Närmare information om programmets mål finns i programbeslutet.

Programmets budget och administration

Den totala budgeten för Programmet för livslångt lärande för programperioden 2007–2013 uppgår till nästan 7 miljoner euro. 80 % av programbudgeten administreras nationellt. I Finland fungerar CIMO som programmets nationella kontor.

Centraliserade projekt administreras av Europeiska kommissionen

De centraliserade projekten är samarbetsprojekt för utvecklande av konkreta och innovativa produkter och instrument för användning i hela Europa.

De nationella kontoren ger råd för ansökan inom centraliserade projekt, men deltar inte för övrigt i verksamheten. Europeiska kommissionens Genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA ansvarar för projektens ansökningsprocess och genomförande.

EACEA:s webbplats

Uppgifter om projekt som beviljats bidrag från LLP-programmet har samlats i olika databaser

I databasen ADAM finns information om projekt som finansierats ur yrkesutbildningens program Leonardo da Vinci och om resultaten från dem.

Adam-tietokannan logo

Databasen EST har information om alla partnerskapsprojekt inom programmen Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci och om resultaten från dem.

EST-tietokannan logo

Databasen EVE innehåller resultat från alla delprogram inom Programmet för livslångt lärande samt från programmen Kultur och Youth in Action.

EVE-tietokannan logo


Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor