Se också


Ansökningsomgång 2011: Programmet för livslångt lärande

Ansökningstider

Inbjudan att lämna in förslag under ansökningsomgången 2011 har publicerats 27.10.2010 i EUs officiella tidning. Tidsfristen för att lämna in ansökningar varierar beroende på delprogram och funktioner.

Prioriteringar

Vi rekommenderar att ni vid behov kollar den engelskspråkiga originaltexten.

Handledningar

Ansökningsblanketter

Ansökningsanvisningar samt blanketter för de aktiviteter som CIMO administrerar finns på de olika programmens (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Tvärgående Programmet och Jean Monnet) sidor.

Ansökningsblanketter för de sk centraliserade aktiviteterna finns på Executive Agencys webbsidor.

Mer information

LLP-projektens och nätverkens infodag 29.11.2010 presentationer

Submission and selection procedures(pdf) (på engelska)

Gillian McLaughlin, EACEA

Erasmus projekt och nätverk (pdf) (på finska)

Nora Ridgewell, CIMO

Erasmus-case (pdf) (på finska)

Anu Härkönen ja Kaisa Sorsa, Turun ammattikorkeakoulu

Grundtvig- projekt och nätverk (pdf) (på finska)

Eija Wilen, CIMO

Grundtvig-case (pdf) (på finska)

Ville Grönberg, Insitutet för Hälsa och Välfärd

Leonardo da Vinci (pdf) (på finska)

Leonardo da Vinci projekt och nätverk(pdf) (på finska)

Leonardo da Vinci-case (pdf) (på finska)

Kari Koskela, Omnia

Det övergripande programmet (pdf) (på finska)