Se också


Ansökningsomgång 2012: Programmet för livslångt lärande

Ansökningstider

Inbjudan att lämna in förslag under ansökningsomgången 2012 har publicerats 9.8.2011 i EUs officiella tidning. Tidsfristen för att lämna in ansökningar varierar beroende på delprogram och funktioner.

Prioriteringar

Vi rekommenderar att ni vid behov kollar den engelskspråkiga originaltexten.

Handledningar

Obs! Till skillnad från förra året är Malta igen med i LLP-programmet och kan nu igen delta i alla programmets delar under ansökningsomgången 2012.

Ansökningsblanketter

Ansökningsanvisningar samt blanketter för de aktiviteter som CIMO administrerar finns på de olika programmens (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Tvärgående Programmet och Jean Monnet) sidor.

Ansökningsblanketter för de sk centraliserade aktiviteterna finns på Executive Agencys webbsidor.

Mer information