Logotyper och kommunikationsanvisningar för projekt

De som genomför projekt med finansiering från Programmet för livslångt lärande ska informera ändamålsenligt, öppet och synligt om projektet och om det ekonomiska stöd som projektet har fått. Informationen är viktig för att sprida projektets verksamhet och resultat. Därtill är den en förutsättning för att få finansiering.

Skyldigheterna som gäller EU-finansieringens synlighet och information om projektet definieras i avtalet mellan Europeiska kommissionens genomförandeorgan (EACEA) och projektet.

Projektet kommunicerar om sin verksamhet också exempelvis genom publikationer, tidningar, radio, TV, webbplatser, tidningsannonser, broschyrer, inbjudningar och blanketter. Detta utgör projektkommunikation.

Vad och för vem informerar man?

Informera om projektets evenemang och efter projektets slut om dess resultat till centrala målgrupper. Skicka också information om hur projektet framskrider, om evenemang och resultat till CIMO.

Logotyp

Använd logotypen för Programmet för livslångt lärande i projektkommunikationen. Temalogotypen för utbildning används inte längre.

Anvisningar för pågående projekt

Byt till den nya logon och ta bort eventuell temalogo vartefter du gör nytt projektmaterial. Den nya logotypen ska användas i allt material senast den 1 januari 2013.

Regler för användning av logotypen

  • Man får ändra på logons storlek, men inte på proportionerna.
  • Man får inte ta bort delar av logon och inte lägga till något extra.
  • Logons färger får inte ändras.
  • I färgmaterial används logotypen i färg, eller om den inte avtecknar sig tillräckligt tydligt mot bakgrunden, används vit logotyp.
  • I svartvitt material används svart logotyp på vit botten eller vit logotyp på svart botten.

CIMOs logotyper

OBS! Spara filerna på din dator genom att klicka med musens högra knapp och välja Save link as...

I trycksaker På nätet
FärgpublikationerCIMOs logo i färg (eps)CIMOs logo i färg (jpg)
Svartvita publikationerCIMOs logo i svart (eps)
På färgad eller mönstrad botten, där färglogon inte antecknar sigCIMOs logo i vitt (eps)CIMOs logo i vitt (jpg)

Programlogotyper (på finska, svenska och engelska)

OBS! Spara filerna på din dator genom att klicka med musens högra knapp och välja Save link as...

I trycksaker På nätet
Elinikäisen oppimisen ohjelma (eps, 417 kt)Elinikäisen oppimisen ohjelma (jpg, 16 kt)
Programmet för livslångt lärande (eps, 424 kt)Programmet för livslångt lärande (jpg, 88 kt)
Lifelong Learning Programme (eps, 408 kt)Lifelong Learning Programme (jpg, 17 kt)

Finansiären och programmets namn måste nämnas

I kommunikationsmaterialet ska du ange namnet på programmet som finansierar projektet (Programmet för livslångt lärande/Comenius/Grundtvig/Leonardo da Vinci/Erasmus) samt bidraget från Europakommissionen.

I kommunikationsmaterialet ska det också finnas en mening om att kommissionen inte ansvarar för innehållet.

Nedan finns ett exempel på text om kommissionens bidrag och ansvarsfrihet:

På finska Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.*
På svenska Publikationen har fått Europeiska komissionens stöd. Kommissionen ansvarar inte för innehållet i publikationen.*
På engelska This publication has been funded by the European Commission. The Commission accepts no responsibility for the contents of the publication.*
* Den senare meningen används bara om det finns text i materialet.

Se också till att redaktörer som skriver exempelvis för tidningar eller tidskrifter får namnet på projektets finansiär och delprogrammet i rätt form.

CIMOs namn bör nämnas

CIMO ansvarar för administrationen av Programmet för livslångt lärande i Finland och därför måste projekten också nämna CIMOs roll i genomförandet av programmet. På så sätt kan de som är intresserade av programmet kontakta CIMO direkt. Man behöver inte använda CIMOs logotyp i projektkommunikationen.

Observera att CIMOs namn alltid skrivs med versaler och att genitiven skrivs utan kolon, alltså CIMOs.

Modelltext

I Finland sköts administrationen och genomförandet av Programmet för livslångt lärande/programmet Comenius/programmet Grundtvig/programmet Leonardo da Vinci/programmet Erasmus av CIMO, som är en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Observera att CIMOs namn alltid skrivs med versaler och att genitiven skrivs utan kolon, alltså CIMOs.

Tips för projektinformation

CIMO har sammanställt en lista över sådant som kan vara till hjälp när du presenterar projektet för media. Om du vill kan du också använda den bifogde mallen för meddelanden när du skriver press- eller mediemeddelanden om ditt projekt.

Tips för projektinformation (pdf)