Kontakta oss

Sektordirektör Mikko Nupponen

Enheten för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning

Enhetschef Nina Rekola

Enheten för yrkesutbildning

Enhetschef Mika Saarinen

Enheten för högskoleutbildning

Enhetschef Maija Airas-Hyödynmaa