Förberedelsebidrag för projekt inom EU-programmet Kultur

Kulturkontaktkontoret i CIMO arrangerar med stöd från undervisnings- och kulturministeriet en pilotansökningsomgång för bidrag för förberedelse av projekt inom EU-programmet Kultur. Målet är att främja finländska kulturorganisationers möjligheter att delta i europeiskt kultursamarbete, framförallt inom EU-programmet Kultur.

Till sökande

Bidrag kan ansökas för rese- och logikostnader för förberedande möten där man planerar kulturprojekt som genomförs i form av europeiskt samarbete.

Representanter för finländska organisationer inom kultursektorn som förbereder projekt inom EU-programmet Kultur kan ansöka om bidrag på följände sätt:

  1. Huvud- och medarrangörer kan ansöka om bidrag för egna rese- och logikostnader i samband med förberedande möten i länder som deltar i programmet Kultur eller
  2. Huvudarrangörer kan ansöka om bidrag för att arrangera förberedande projektmöten i Finland. I detta fall gäller bidraget rese- och logikostnader för samarbetspartner som kommer från andra länder som deltar i programmet Kultur1.

Besöket måste alltid genomföras innan projektansökan till EU-programmet Kultur lämnas in.

Vid bedömningen av ansökningarna fäster man särskild uppmärksamhet vid att besöket har tydliga mål och ett tydligt program och att det sammanhänger med förberedelse av ett nytt projekt inom EU-programmet Kultur.

Ansökningstid

Det finns två ansökningstider år 2011:

  • Ansökningstiden som slutar den 5 augusti 2011 är avsedd för bidrag för förberedande möten för projekt som lämnas in under programmet Kulturs ansökningsomgång hösten 2011.
  • Ansökningstiden som slutar den 1 november 2011 är avsedd för bidrag för förberedande möten under 2012.

Ansökningsmaterial

Närmare ansökningsanvisningar (pdf)
Ansökningsformulär

Mer information

Kulturkontaktkontor
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Leskinen
e-post: ccp[a]cimo.fi