Till sökande

Bidrag kan ansökas för verk

 • vars käll- och målspråk är officiella språk i något av programländerna. Även verk skrivna på latin eller klassisk grekiska är bidragsberättigade.
 • som översätts från originalspråket till översättarens modersmål.
 • som överskrider nationella gränser. Det går alltså inte att exempelvis ansöka om bidrag för att översätta finlandssvensk litteratur till finska.
 • som redan har getts ut på originalspråket i antingen tryckt eller digital form (inte översättning av manuskript).
 • som representerar högklassig skönlitteratur (romaner, noveller, pjäser, poesi, serier och barnlitteratur).
 • som inte tidigare har översatts till målspråket. På vissa specialvillkor kan även tidigare översatta verk beviljas bidrag.
 • vars författare bor permanent i ett land som deltar i programmet.

En sökande kan inte samtidigt ansöka eller beviljas stöd för både korta och fleråriga översättningsprojekt.

Mål och prioriteringar

 • stödja främjandet av europeisk översatt litteratur
 • översättning av litteratur skriven på små och mindre använda språk till engelska, franska, tyska och spanska
 • översättning av mindre vanliga genrer, t.ex. verk för yngre publik
 • användning av digitalteknik, både vid spridningen och främjandet av verken
 • översättning av verk som har fått EU:s litteraturpris och PR för de prisbelönta författarna
 • höjning av översättarnas profil (presentation av översättaren i varje översatt verk)

Bedömningskriterier

 • Relevans: samband med programmets mål och prioriteringar (40 p)
 • Kvalitet på innehåll och verksamhet: projektets praktiska genomförande (25 p)
 • Kommunikation och informationsspridning: spridning av information om projektet och dess resultat inom den egna sektorn och över geografiska gränser (20 p)
 • Automatiska poäng: översättning av verk som fått EU:s litteraturpris (5-15 p)