Till sökande

Vem kan ansöka?

Organisationer och företag inom den kulturella, kreativa och audiovisuella sektorn i de länder som deltar i programmet Kreativa Europa är berättigade att ansöka stöd. Ett projekt har alltid flera partners. En av dem är projektledare (project leader). Projektledaren måste ha varit juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdagen.

Även ENP-länder enligt EU:s grannskapspolitik kan vara programländer förutsatt att de har ingått ett avtal om att delta i programmet.

I ett samarbetsprojekt måste projektets ledare eller en partner komma från ett EU-medlemsland eller EFTA-länder Island och Norge.

Privatpersoner kan inte ansöka bidrag ur programmet.

Mål och prioriteringar

Projekten måste motsvara prågrammets mål och följande prioriteringar:

 1. Transnationell rörlighet (aktörers mobilitet och spridning av kulturprodukter)
 2. Publikutveckling (tillgänglig och deltagande kultur)

  Kapacitetuppbygnad som gäller:
 3. Digitalisering
 4. Nya affärsmodeller
 5. Utbildning

Projekten kan fokusera på minst en och på högst 3 av dessa 5 prioriteringar. Projekten ska omfatta en grundlig strategi för och detaljerad beskrivning av hur man planerar att genomföra dessa prioriteringar.

Bedömningskriterier

(max. poängtal 100)

 • Relevans: samband med programmets mål och prioriteringar (30 p)
 • Innehållets och verksamhetens kvalitet: projektets praktiska genomförande (30 p)
 • Kommunikation och informationsspridning: Spridning av information om projektet och dess resultat inom den egna sektorn och över geografiska gränser (20 p)
 • Partnerskapets kvalitet: partnernas samarbete med tanke på det praktiska genomförandet och kontinuiteten (även geografisk utsträckning) (20 p)