Beredning av programperioden 2014–2020

Det nuvarande EU-programmet Kultur (Culture Programme) pågår till slutet av 2013. På den här sidan samlas information om beredningen av den nya programperioden som börjar 2014.

Kommissionens programförslag

Kommissionen publicerade den 23 november 2011 sitt förslag till stödprogram för kultur, media och de kreativa sektorerna för åren 2014–2020. Kreativa Europa (Creative Europe) sammanför de nuvarande programmen Kultur, Media och Media Mundus inom ett ramprogram. Därtill föreslås att det inrättas ett gemensamt låneinstrument för aktörer inom kultur- och mediasektorn.

Programförslaget är starkt förankrat i målen i Europa 2020-strategin och lyfter bättre än tidigare fram kulturens och de kreativa branschernas betydelse för att skapa smart, hållbar och delaktig tillväxt i Europa. Centrala aspekter är ökade kunskaper och färdigheter inom sektorn, aktörers och konstverks mobilitet samt förstärkande och harmonisering av den gemensamma kunskapsbasenoch statistiken som gäller kultur och kreativa branscher.

Finansieringsramen för 2014–2020

Förslaget till EU:s nya sjuåriga finansieringsram publicerades i juni 2011. Det förslås att programmet Kultur samt AV-sektorns program Media och Media Mundus ska slås ihop till ett program. Kommissions förslag till budget för det nya programmet uppgår till 1,6 miljarder euro, vilket skulle innebära en ökning på cirka 37 procent av de nuvarande programbudgetarna.

Behandlingen av programförlaget

Behandlingen av förslaget i medlemsländerna och Europaparlamentet startade i början av 2012.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för beredningen av Finlands ställningstaganden. Ministeriet arrangerade ett samråd om programförslaget Kreativa Europa i Helsingfors den 25 januari 2012. Därtill inbegärdes aktörers åsikter om programförslaget på en remissrunda som avslutades den 14 februari.