Luova_Eurooppa_tunnarikuva_Sori
Sorin Sirkus deltar i projektet Hip Cirq Europ'. Bild: Mia Bergius

Till deltagare

EACEA

Genomförandeorganet EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) har hand om administrationen, organisationen av ansökningsomgångar och valet av projekt inom EU-programmet Kreativa Europa. Genomförandeorganet upprättar avtalen och besluten med vilka EU beviljar finansiellt bidrag till projekten.

Projekten har en egen kontaktperson på EACEA

Alla projekt som beviljas stöd får i anslutning till bidragsavtalet eller bidragsbeslutet information om projektets egen kontaktperson på EACEA. Bara projektets ledare har kontakt med denna person i Bryssel.

Pågående projekt får all nödvändig och aktuell information om projektets administration av sin kontaktperson i Bryssel.

Anvisningar för rapporteringen och rapporteringsmallar för projektadministrationen ges av kontaktpersonen. EACEA publicerar dem också på sin webbplats.

Kreativa Europa-kontaktpunkterna deltar i kommunikationen

De nationella Kreativa Europa-kontaktpunkterna har som sitt främsta i uppdrag att ge sökande råd i att ansöka stöd från programmet. De samlar också information om projekt som fått stöd och om resultaten från dem.

I Finland delar Utbildningsstyrelsen (delprogrammet Kultur) och Finlands filmstiftelse (delprogrammet Media) på uppgiften som kontaktpunkt.

När projekten har startat blir
Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa -kontaktpunkt deras centrala kommunikationspartner. Vi informerar om nyheter från och framsteg inom projekten i vår egen kommunikation och förmedlar även informationen till Bryssel.

Kontakta Kreativa
Europa-kontaktpunkten och berätta hur det går för ert projekt.