Verkosto_ylatunnus

Dance.AR - Global koreografi. Media Facades Festival Helsingfors 2013.
Bild: Kimmo Mustonen

Stöd till europeiska nätverk

(Support to European Networks)

Syftet med nätverksstödet är att förstärka den internationella verksamheten bland medlemmarna i det europeiska nätverket och anpassning till förändring inom sektorn. Målet är att även stödja språklig och kulturell mångfald och förstärka sektorns konkurrenskraft.

Ansökningskriterier

Ett europeiskt nätverk inom kulturella och kreativa sektorer som kan ansöka om bidrag har minst 15 medlemsorganisationer som har verksamhet i minst 10 programländer.

  • stödet är högst 250 000 €/år
  • stödet utgör högst 80 % av den totala budgeten

Vilken typ av projekt beviljas bidrag?

Bidrag beviljas endast till nätverkens fleråriga projekt. Det går att ansöka om stöd för bland annat nätverkens kommunikation, träffar och evenemang, nätverksbildning, insamling och förädling av information.

Stöd beviljas ett begränsat antal nätverk som representerar ett brett fält av sektorer på ett balanserat sätt.

Stödet kan ansökas två gånger under programperioden, på våren 2014 och på hösten 2016.

EU stöder cirka 25 nätverk per ansökningsomgång.