Erasmus i skolorna och i daghemmen

Information för barnträdgårdslärare

Bjud en internationell besökare till dit daghem eller din förskola!

Även daghem och förskolor har nu möjligheten att bjuda in utländska utbytes- och examensstuderande samt volontärer i Europeiska volontärtjänsten (EVS) som gäster.

Under daghemsbesöken kan studerande och volontärer till exempel lära barnen sånger, lekar, enkla ord och sagor från sitt hemland eller pyssla, baka och vara ute med barnen.

Besöken hjälper barnen att möta människor från olika kulturer redan i tidig ålder. De orienterar barnen till de kommande språkstudierna och för med sig en trevlig internationell fläkt till vardagen i daghemmen och förskolorna.

Därmed är besöket en utmärkt möjlighet för barn på daghem och i förskolor att bli internationella på hemmaplan! Samtidigt erbjuder besöket utländska studenrande och volontärer en unik möjlighet att bekanta sig med verksamheten i finländska daghem och förskolor.

Genomförande av programmet

Studerandena besöker daghemmen enligt lärarnas önskemål och varje studerandes egen special kompetens. Vi försöker särskilt matcha daghem med besökare som studerar småbarnspedagogik. Besökets innehål är inte strikt begränsat, och i sista hand är det läraren och besökaren som ska både planera och genomföra besöket.

Utgångspunkten är att minimilängden för besöket är 2-3 timmar som kan vara alla under samma dag elle under olika dagar. Läraren och studeranden kan emellertid komma överens om besökets slutliga längd. Typiskt är att besökaren bjuds in under en hel dag till daghemmet/förskolan.

Det är avgiftsfritt för daghemmen och förskolorna att delta i programmet. Studerandenas och volontärernas resekostnader ersätts via programmet och de får ett intyg över sitt deltagande. Daghemmen och förskolorna kan om de så vill till exempel bjuda besökaren på lunch eller hjälpa besökaren med transporten, om trafikförbindelserna är dåliga.

Anmäl dig och kom med!

Lärarens anmälningsblankett till programmet Erasmus i skolorna

Step-by-step-anvisningar för läraren (PDF)

Observera att man gör klokt i att reservera cirka en månad för matchningsprocessen. Anmäl dig därför i god tid! Om ditt behov att få en besökare är brådskande, kontakta oss efter att du har fyllt i anmälningsblanketten.

Man kan anmäla en önskan om besök åt gången med en anmälningsblankett. Om du önskar flera besökare till ditt daghem eller din förskola, till exempel studerande som talar olika språk, fyll i en egen anmälningsblankett för varje besökare. Ditt daghem eller din förskola kan ha flera gällande anmälningar samtidigt. Om du arbetar som lärare på flera daghem eller i flera förskolor, vänligen fyll i en egen blankett för varje daghem/förskola.

Följ oss på Facebook!

Erasmus in Schools

Kontaktuppgifter

ErasmusKouluissa@oph.fi