Erasmus i skolorna och i daghemmen

Information för barnträdgårdslärare

Bjud en internationell besökare till dit daghem eller din förskola!

Även daghem och förskolor har nu möjligheten att bjuda in utländska utbytes- och examensstuderande samt volontärer som kommit till Finland via EU-program som gäster.

Under daghemsbesöken kan studerande och volontärer till exempel lära barnen sånger, lekar, enkla ord och sagor från sitt hemland eller pyssla, baka och vara ute med barnen.

Besöken hjälper barnen att möta människor från olika kulturer redan i tidig ålder. De orienterar barnen till de kommande språkstudierna och för med sig en trevlig internationell fläkt till vardagen i daghemmen och förskolorna.

Därmed är besöket en utmärkt möjlighet för barn på daghem och i förskolor att bli internationella på hemmaplan! Samtidigt erbjuder besöket utländska studenrande och volontärer en unik möjlighet att bekanta sig med verksamheten i finländska daghem och förskolor.

Genomförande av programmet

Studerandena besöker daghemmen enligt lärarnas önskemål och varje studerandes egen special kompetens.

Besökets innehål har inte begränsats, men minimilängden för besöket är 2-3 timmar under samma dag eller under olika dagar. Typiskt är emellertid att besökaren bjuds in under en hel dag till daghemmet/förskolan. I övrigt kan läraren och studeranden komma överens om planeringen och genomförandet av besöket.

Det är avgiftsfritt för daghemmen och förskolorna att delta i programmet. Studerandenas och volontärernas resekostnader ersätts via programmet. Daghemmen och förskolorna kan om de så vill till exempel bjuda besökaren på lunch eller hjälpa besökaren med transporten, om trafikförbindelserna är dåliga. Studerandena får även ett intyg över sitt deltagande som fylls i av läraren.

Anmäl dig och kom med!

Vi har öppnat en ny Erasmus in Schools Matching Machine på adressen https://matchingmachine.hci.fi! Genom att registrera dig som användare i systemet kan du anmäla dig till programmet och söka en lämplig besökare till ditt daghem. Även rapportering och överlämning av intyget över deltagande till studeranden sker numera via systemet.

Kom ihåg att läsa igenom de uppdaterade step-by-step -anvisningarna (pdf)!

Följ oss på Facebook

Erasmus in Schools

Kontaktuppgifter

erasmuskouluissa@oph.fi