finnish_gov_sch_pool_560x262pxSH.jpg

Bild: Satu Haavisto

The Finnish Government Scholarship Pool

Stipendierna ur The Finnish Government Scholarship Pool är avsedda för

 • fortsatta studier och forskning
 • vid finländska universitet och statens forskningsinstitut och
 • kan sökas av utländska personer som avlagt examen på minst magisternivå.

Stipendierna baserar sig på kulturavtal, kulturutbytesprogram och bilaterala stipendieprogram.

Stipendiet kan ansökas av medborgare i följande länder:

 • Australien
 • Egypten
 • Israel
 • Japan
 • Kina
 • Koreanska republiken
 • Kuba
 • Mexiko
 • Mongoliet
 • Namibia
 • Peru
 • Rumänien
 • Turkiet
 • Ukraina
 • Ungern
 • USA

Till den sökande

Stipendiaterna ansöker själva om stipendierna via myndigheterna i respektive land. Ansökningstiden kan variera i de olika länderna.

Myndigheterna i respektive land förmedlar stipendieansökningar av högst 10 kandidater till Utbildningsstyrelsen före 14 februari under det föregående läsåret. Utbildningsstyrelsen gör det slutliga urvalet.

Ansökningsblankett och tilläggsinformation på engelska finns på Utbildningsstyrelsens Study in Finland -webbtjänst. På sidan finns en lista över de myndigheter i varje land som ansvarar för stipendierna och dit ansökningarna skickas.

The Finnish Government Scholarship Pool -stipendiernas ansökningsblankett och tilläggsinformation (en)
Studyinfinland.fi

Rapportering

En representant för värdinstitutionen avlägger en rapport till Utbildningsstyrelsen om stipendiets genomslagskraft. I rapporten klarläggs de viktigaste resultaten som uppnåtts under stipendieperioden och utvärderas hur väl målen för perioden uppnåtts.

Rapporten inlämnas elektroniskt:
Finnish Government Scholarship Pool
-stipendiernas genomslagskraft

Integritetspolicy

Läs mer om integritetspolicy som tillämpas på Utbildningsstyrelsens webbtjänster: Allmänt om integritetspolicyn

Mer information

Päivi Jokinen
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 295 338 518