jatko_op_ja_tutk_suomeen480x262pxSH.jpg

Bild: Satu Haavisto

Stipendier för fortsatta studier och forskning i Finland

Representanter för finländska universitetsinstitutioner kan ansöka om stipendier från Utbildningsstyrelsen för forskarstuderande och unga forskare från utlandet. Den ansökande institutionen fungerar som värd för stipendiaten.

EDUFI Fellowship -stipendier (fore detta CIMO Fellowship) är avsedda för personer från utlandet som avlagt examen på minst magisternivå för deras forskarstudier eller forsknings- och undervisningssamarbete vid finländska universitet. Ansökningstiden är fortlöpande.

EDUFI Winter School (fore detta CIMOs Vinterskola), som organiseras av Utbildningsstyrelsen och forskare vid finländska universitet, är ett vetenskapligt seminarium för unga ryska och ukrainska forskare. Finländska universitetsinstitutioner kan ansöka om EDUFI Fellowship -stipendier för forskare som gått vinterskolan.

Utländska forskarstuderande som avlagt examen på minst magisternivå kan via myndigheterna i sitt respektive hemland själva ansöka om stipendier ur programmet Finnish Government Scholarship Pool. Stipendierna är avsedda för fortsatta studier och forskning vid finländska universitet och statens forskningsinstitutioner. De sökande bör ta kontakt med de mottagande institutionerna i Finland innan ansökan görs.