Se också

På Utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

apurahat.osioetusivu
Foto: Satu Haavisto

Stipendier för högskolestudier utomlands

Utbildningsstyrelsen har tidigare beviljat och förmedlat stipendier till finländska grundexamens- och forskarstuderande för högskolestudier och forskning i Kina, Japan och Ryssland.

I fortsättningen kan du skicka din ansökan direkt till myndigheterna i Kina eller Ryssland. Information om Teceremoni-stipendium i Japan får du från Chado Urasenke Tankokai -föreningen i Finland.

Stipendier till Kina
Läs mera: Campus China (en)

Finska ansökare fyller i typ A i punkt "Program Category" och 2461 i punkt "Agency Number".

Teceremoni i Japan
Läs mer:
Suomen Chado Urasenke Tankokai ry (fi)

Ryska statens stipendier är avsedda för finländska studerande, för forskarstudier samt forskning i Ryssland. Man kan också få en stipendieplats för att avlägga en hel högskoleexamen, vilket betyder att också abiturienter kan söka.
Läs mer: Ryska statens stipendier

Andra länder
Läs mer: Maailmalle.net