Till den sökande

På denna sida finns ansökningsvillkor, tidtabeller och ansökningsblanketter.

Kontrollera i annonsen vilken blankett som ska användas och till vilken adress den ska skickas. Också när man ansöker om stipendier med Utbildningsstyrelsens blanketter är det bra om bilagorna är på engelska. Om inte annat nämns returneras ansökningarna till
Utbildningsstyrelsen:

Utbildningsstyrelsen
Marjaana Kopperi
Landsspecifika stipendier
PB 380
00531 HELSINGFORS

Landspecifik information om stipendier

Tilläggsinformation och blanketterna uppdateras när uppgifterna har bekräftats och senast 2 veckor innan ansökningstiden utgår.

Land Ansökningstiden utgår Annons och tilläggsinformation Blanketter
Japan 28.2.2018

Teceremoni (pdf)

Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry (fi)

Ansökningsblankett (pdf)
Kina 3.4.2018Högskolestudier och fortsatta studier

Anvisningar (pdf)
The Embassy of China in Finland

Foreigner Physical Examination Form (pdf)
läkarintyg

Integritetspolicy

Läs mer om integritetspolicy som tillämpas på Utbildningsstyrelsens webbtjänster: Allmänt om integritetspolicyn

Mer information

Marjaana Kopperi
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 295 338 553