Stipendier till Folkrepubliken Kina för läsåret 2018 - 2019

Stipendierna är avsedda för studier vid ett kinesiskt universitet som är godkänd av Chinese Scholarship Council för ett läsår (10,5 månader).

Förutsättningar

Minst grundkunskaper i kinesiska.

Högskolestuderande i Finland, som behöver studier i Kina för att för att till sin och som inte har fått stipendium från Chinese Scholarship Council tidigare.

Förmåner

The China Scholarship Council betalar bostaden, studiematerialet och hälsovården under terminerna samt ett månatligt stipendium.

CIMO betalar resestipendium på 1 000 e.

Läsår

1.9.2018 - 15.7.2019

Online-ansökan fylls i på nätet. Ansökningsblanketen skickas till Utbildningsstyrelsen i tre exemplar.