Se också

På Utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

jatko_op_maakohtaiset_apur560x262pxSH.jpg

Bild: Satu Haavisto

Landsspecifika stipendier

Finländska högskolestuderande och unga forskare kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om stipendier för studier och forskning i Japan och Kina.

Ansökningsprocessen, stipendieperioderna och ansökningstiderna varierar landsvis. Man ansöker om stipendiet via Utbildningsstyrelsen, men
slutgiltigt beslut fattas alltid av myndigheten i det aktuella landet.

De landsspecifika stipendierna grundar sig på de kulturavtal och avtal om kulturutbytesprogram och bilaterala stipendieutbytesprogram som den finländska regeringen ingått.

Uppgifterna uppdateras senast 2 veckor innan ansökningstiden utgår.

Ansökningsvillkor, tidtabeller och ansökningsblanketter

Ansökningstider 2018 Länder
28.2.2018 Japan
3.4.2018 Kina