Mobilitet utan hinder samband med stipendier för högskolestudier utomlands

Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering.

Det går att utöver stipendium eller annat ekonomiskt stöd få specialbidrag för mobilitet utan hinder inom de flesta program som CIMO administrerar, också i samband med stipendium för högskolestudier utomlands.

Bidraget är avsett att möjliggöra högskolestudier utomlands om något specialbehov orsakar extra utgifter för tiden utomlands som det inte går att få annat stöd för.

Bidrag kan beviljas för specialarrangemang exempelvis för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder, bland annat för studiematerial.

För vem?

Villkoret för att kunna få specialbidrag är att sökande har beviljats stipendium via CIMO för högskolestudier utomlands.

Hur ansöker man bidrag?

Ansökningstiden är fortlöpande, men det är bäst att ansöka specialbidrag genast när stipendiet har beviljats.

Sökande är stipendiemottagaren själv.

Eftersom behovet och typen av stöd varierar individuellt, fastställer CIMO alltid bidragsbeloppet separat fall för fall. Stödet utbetalas till den sökande.

Förberedelser

Det är bäst att börja förberedelserna genast när stipendiet har beviljats. Det kan ta tid att skaffa information och ordna med specialarrangemang.

Checklista hjälper

CIMO har tillsammans med nätverket ESOK för tillgängliga högskolestudier gjort upp checklistan Internationellt studentutbyte utan hinder. Listan kan var nyttig också för dem som avlägger högskolestudier utomlands och för deras högskolor.

Närmare information ger också de programansvariga vid CIMO.

Checklistan ”Internationellt studentutbyte utan hinder” för utresande studerande och för högskolor (doc)

Accessibility and International Student Mobility – a Check List (pdf)

Ansökningsblankett för specialbidrag på finska (doc)