På CIMOs andra webbtjänster

Erfarenheter från världen
Maailmalle.net

Venäjä-opas
Maatieto.net
Information om Ryssland på finska och länkar

Utbildingsstryrelsens rådgivningstjänster

Annanstans på nätet

Rysslands konsulat i Finland (fi, ru)

Rysslands vetenskap- och kulturcentrum (fi)

venajan_valtion_apur560x262pxSH.jpg

Bild: Satu Haavisto

Ryska statens stipendier

Utbildingsstyrelsen i samarbete med den Rysslands vetenskap- och kulturcentrum i Helsingfors hjälper i sökandet om Ryska statens stipendier.

Stipendier är avsedda för

 • finska medborgare
 • avläggande av en hel examen
 • vid ryska statliga universitet och högskolor
 • i städer på olika områden i Ryssland.

Obs! Ryska medborgare som bor permanent i Finland kan ansöka om stipendier via Rysslands vetenskap- och kulturcentrum.

Studier med Ryska statens stipendium

Stipendiet innebär

 • studieplats
 • befrielse från terminsavgifter,
 • ett månatligt stipendium som är lika stort som för ryska studerande samt
 • reseunderstöd som Utbildingsstyrelsen betalar och
 • ett behovsprövat stödstipendium till stipendiemottagaren, om den sökande inte är berättigad till statligt studiestöd.

Med hjälp av stipendiet kan man

Avlägga en hel examen i Ryssland: Bachelor-examen (Bakalavriat, lägre högskoleexamen), Specialist-examen (Spetsialitet) eller Master-examen (kärnfysik och teknologier).

 • Antalet stipendier kan vara begränsat inom vissa studieområden (t.ex. medicin).
 • De som inte kan ryska studerar språket vid universitetets förberedande fakultet under det första läsåret. Samtidigt sätter man in sig i det område på vilket man planerar avlägga examen.
 • Efter att man framgångsrikt har avlagt det förberedande året, är det möjligt att fortsätta studera för grundexamen i det egna området. Myndigheterna beaktar studerandens önskemål om lämplig högskola i mån av möjlighet. De ryska myndigheterna fattar dock det slutliga beslutet.
 • Också abiturienter kan ansöka om stipendium.

Kontaktperson
Raisa Tsekhovskaja, Venäjän tiede ja kulttuurikeskus

rusfinstudy(at)gmail.com, puh. 09 4360 0436