Studier med Ryska statens stipendium

Terminerna vid de ryska universiteten inleds i början av september och februari.

Med hjälp av stipendiet kan man

 1. Avlägga en hel examen i Ryssland: studieområdena
 • Antalet stipendier kan vara begränsat inom vissa studieområden (medicin 2 platser).
 • De som inte kan ryska studerar språket vid universitetets förberedande fakultet under det första läsåret. Samtidigt sätter man in sig i det område på vilket man planerar avlägga examen.
 • Efter att man framgångsrikt har avlagt det förberedande året, är det möjligt att fortsätta studera för grundexamen i det egna området. Myndigheterna beaktar studerandens önskemål om lämplig högskola i mån av möjlighet.
 • Också abiturienter kan ansöka om stipendium.
 1. Gäststudera
 • Personer som studerar för grundexamen i Finland eller vid utländska universitet och högskolor kan ansöka.
 • Stipendieperiodens längd är en termin eller ett läsår.
 • Kunskaper i ryska är en förutsättning.
 1. Avlägga doktorsexamen: studieområdena
 • kunskaper i ryska eller avlagt förberedande år är en förutsättning.
 1. Studera ryska språket: personer som studerar ryska vid universitet eller högskolor kan ansöka om stipendium för språkpraktik.
 1. Gästforska:forskarstuderande samt unga forskare vid högskolor och universitet kan ansöka om stipendium för forskarstudier och forskning.