Information om Ryska statens stipendier

Information om Ryska statens stipendier på ryska:

Rossotrudnichestvo

Information om Ryska statens stipendier på finska:

Rysslands vetenskap- och kulturcentrum i Helsingfors

Till den sökande

Stipendierna är avsedda för finska medborgare och ryska medborgare som bor permanent i Finland. Ansökningstiden för 2017 är öppen.

Sista ansökningsdag är den 17. mars 2017.

Information om platser 2017

I Ryska statens stipendier -programmet kan man i 2017 ansöka om studieplatser inom alla områden.

Mer information t.ex. om studieområden, olika linjer och koder samt kontaktuppgifter till olika läroinrättningar finns i databasen (se länken nedan).

http://www.russia-edu.ru

Ansökningsprocess

Den elektroniska ansökningsblanketten ifylls på ryska och/eller engelska. Ansökan med alla bilagor skickas också till Utbildningstyrelsen eller den Rysslands vetenskap- och kulturcentrum i Helsingfors. Svar på stipendieansökan fås ibland först under slutet av sommaren.

1. Registrera dig i den elektroniska systemet Russia.study
2. Ifyll den elektroniska blanketten i systemet, på ryska eller engelska

3. Anslut alla skannade bilagor i den elektroniska blanketten (se. Kriterierna för bilagorna nedan)
4. Skicka den e-blanketten
5. Skriv ut och underteckna blanketten
6. Skicka ansökan med alla bilagor till Utbildningsstyrelsen eller Rysslands vetenskap- och kulturcentrum på address:

Utbildningsstyrelsen/Outi Jäppinen, PB 380, 00531 Helsingfors (besöksadress Hagnäskajen 6), FI-00531.
OPISKELU VENÄJÄLLÄ/Galina Misharina, Rysslands vetenskap- och kulturcentrum Nordenskiöldsgatana 1, 00250 Helsingfors

Märk ut på blanketten:

  • den läroinrättning där du önskar studera eller alternativt högst 6 läroinrättningar, av vilka högst 2 i samma federala distrikt och högst 2 i Moskva elle Sankt Petersburg. Det rekommenderas att välja minst 3 läroinrättnigar.

  • några studieområden och deras nummerkoder (http://www.russia-edu.ru/)
  • Efter att stipendiet beviljats är det inte möjligt att ändra område.

Kriterier för bilagor

Alla bilagor (intyg) ska också finnas översatta till ryska: auktoriserad översättare, apostille-intyg som utfärds av notarius publicus vid magistraten.

Kriterierna för bilagorna på finska (LINKKI)


Kontakt

I Utbildningsstyrelsen: Outi Jäppinen, outi.jappinen@oph.fi, tel. 0295 338 590

I Rysslands vetenskap- och kulturcentrum: Galina Misharina, g.misharina(at)elisanet.fi, tel. 045 650 6903

Mer information:

Educational programs of Russian universities for foreign students in 2017 (ru, en): http://www.russia-edu.ru/

Rysslands federala distrikt:

Federal districts of Russia (en) Wikipedia

Federala distrikt (ru)