På CIMOs andra webbtjänster

Erfarenheter från världen
Maailmalle.net

CIMOn Venäjä-opas
Maatieto.net
Information om Ryssland på finska samt länkar

CIMOs rådgivningstjänster

Annastans på nätet

Stipendier
Finlands Studentkårers Förbund (FSF)

Studiestöd utomlands
Fpa

Pass
Polisen

Att söka visum (fi, en)
VFS.GLOBAL

Visumärenden (fi, en)
Ryska Federationens ambassad i Finland: konsulatavdelningenTill den som fått stipendieplats

Den som fått stipendium

  • behöver inte betala terminsavgift i Ryssland.
  • Det månatliga stipendium som utbetalas av de ryska myndigheterna är lika stort som för ryska studerande: cirka 1100 rubel för studerande för grundexamen.
  • Stipendiaterna bör delta i undervisningen och klara av tentamina under tentamensperioden.

Dessutom lönar det sig att själv utreda möjligheterna till andra stipendier.

De ryska myndigheterna ordnar inkvartering i studentbostäder. Priset är det samma som de ryska studerandena betalar.

Rysslands undervisnings- och vetenskapsministerium kräver att passet måste vara giltigt minst 18 månader efter början av visumets giltighetstid.

Försäkringar:

  • Sjuk-, olycks- och reseförsäkring tecknas i Finland och måste vara i kraft under hela vistelsen i Ryssland.
  • Försäkringarna krävs för att få studentvisum.
  • I allmänhet måste man också teckna den ryska högskolans egen försäkring, som behövs bl.a. för att kunna registrera sig som studerande.
  • Priset på försäkringen varierar mellan högskolorna.

Ansökan om visum för studier görs vid Rysslands visumcenter i Finland när man fått stipendiebeslutet och visuminbjudan.

Utbildingsstyrelsen skickar ett infobrev till stipendiemottagarna. Brevet innehåller allmänna anvisningar för dem som ska åka till Ryssland.