kielikurssiapurahat480x262pxSH.jpg

Bild: Satu Haavisto

Stipendier för språkkurser utomlands

Via Utbildningsstyrelsen kan man ansöka om stipendier för sommarkurser i språk i Bulgarien och i Tjeckien:

  • Bulgaria, ansökningstiden utgår 5.5.2017
  • Tjeckien, ansökningstiden har utgått 15.2.2017

Uppgifterna uppdateras senast 2 veckor innan ansökningstiden utgår.

Kurserna är avsedda i första hand för finländska studerande som studerar respektive språk på minst ämnesnivå. Myndigheterna i det aktuella landet beviljar stipendiet. Ansökningsprocessen, stipendieperiodernas längd och ansökningstiderna varierar landsvis.

Tabell om språkkursstipendier

Till den sökande

Ansökan om stipendium görs via Utbildningsstyrelsen, men slutgiltigt beslut fattas alltid av myndigheterna i respektive land.

Till några länder ansöker man via den egna institutionen, som sammanställer ansökningarna och förmedlar dem till Utbildningsstyrelsen. Om ansökningsblanketten returneras direkt till Utbildningsstyrelsen, postas den på adress:

Utbildningsstyrelsen
Marjaana Kopperi
Sommarkurser i språk
PB 380
00531 HELSINGFORS

Mer information

Marjaana Kopperi
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 295 338 553