kielikurssiapurahat480x262pxSH.jpg

Bild: Satu Haavisto

Stipendier för språkkurser utomlands

Via Utbildningsstyrelsen kan man ansöka om stipendier för sommarkurser i språk i Bulgarien och i Tjeckien.

Kurserna är avsedda i första hand för finländska studerande som studerar respektive språk på minst ämnesnivå.

Myndigheterna i det aktuella landet beviljar stipendiet. Ansökningsprocessen, stipendieperiodernas längd och ansökningstiderna varierar landsvis.

Ansökningstiderna

Tjeckien: ansökningstiden utgår den 16.2.2018

Bulgarien: ansökningstiden på våren 2018 bekräftas senare. Uppgifterna uppdateras senast 2 veckor innan ansökningstiden utgår.

Till den sökande

Kursens längd är oftast cirka en månad under juni-augusti.

I första hand ansöker man via den egna institutionen, som sammanställer ansökningarna och förmedlar dem till Utbildningsstyrelsen. Slutgiltigt beslut fattas alltid av myndigheterna i respektive land.

Land Förmåner Blanketter och anvisningar Ansökan postas till
Bulgarien
  • befrielse från kursavgift
  • gratis bostad
  • måltider

Ansökningsblankett Sofia (doc)

Ansökningsblankett Veliko Turnovo (doc)

till respektive heminstitution (slaviska språk)
Tjeckien
  • befrielse från kursavgift
  • gratis bostad
  • måltider
  • stipendium

Ansökningsblankett på engelska (docx)

Summer Schools of Slavonic Studies 2018
Ministry of Education, Youth and Sports

till respektive heminstitution

Integritetspolicy

Läs mer om integritetspolicy som tillämpas på Utbildningsstyrelsens webbtjänster: Allmänt om integritetspolicyn

Mer information

Marjaana Kopperi
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 295 338 553