Tabell om språkkursstipendier

Nedan finns ansökningsvillkor samt ansökningsblanketter listade för varje land.

Land Kursens längd Tidpunkt Förmåner Blanketter och anvisningar Ansökan postas till
Bulgarien n. 1 mån i juli eller i augusti befrielse från kursavgift, gratis bostad och måltider

Ansökningsblankett Sofia (doc)

Ansökningsblankett Veliko Turnovo (doc)

respektive heminstitution (slaviska språk)
Tjeckien n. 1 mån juli-augusti befrielse från kursavgift, gratis bostad och måltider samt stipendium

Ansökningsblankett (docx)
Ansökningsblankett (pdf)

Prag:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav bohemistických studií

Brno:
Department of Czech for Foreigners

Olomouc:
Letní škola slovanských studií

eller se Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts and Philosophy på följande sida:

Ministry of Education, Youth and Sports

till respektive heminstitution

Mer information

Marjaana Kopperi