Pä videorna lärare och studerande berättar om sina erfarenheter om CIMOs vinterskola 2015

EDUFI Winter School

EDUFI Winter School (före detta CIMOs Vinterskola) är ett vetenskapligt seminarium som Utbildningsstyrelsen och forskare vid finländska universitet arrangerar årligen för unga ryska och ukrainska forskare.

Under den en vecka långa kursen bekantar sig finländska forskare med studerande som de i fortsättningen kan bjuda in som forskare till sina egna grupper och institutioner. Finländska universitetsinstitutioner kan ansöka om stipendiet EDUFI Fellowship för dem som gått EDUFI Winter School.

Syftet med seminariet är att främja unga forskares och forskarstuderandes mobilitet mellan den akademiska världen i Finland, Ryssland och Ukraina.

Till den sökande

Följande personer kan ansöka om plats vid Vinterskolan: ryska och ukrainska forskarstuderande, som inte har deltagit i EDUFI Winter School tidigare.

De sökande bör ta kontakt med en finländsk forskare eller forskargrupp innan ansökan sänds. En finländsk värdinstitutions intresse för forskningssamarbete räknas som fördel för den sökande.

Nästa EDUFI Winter School ska arrangeras 4.-9.3 2019. Ämnet är " Limits of Reality and Beyond ".

Information i Cimo.fi-tjänsten på engelska.

Integritetspolicy

Läs mer om integritetspolicy som tillämpas på Utbildningsstyrelsens webbtjänster: Allmänt om integritetspolicyn

Mer information

E-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Päivi Jokinen
tfn. +358 295 338 518

Tarja Mäkelä
tfn. +358 295 338 556