Se också

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Annanstans på nätet

Tempus IV
EACEAs webbplats

Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeet- sivut
EACEAs webbplats

Tempus IV

Tempus IV var Europeiska Unionens utbildningsprogram som stödde modernisering av högre utbildning i EU:s närområden.

Programmet omfattade utöver EU-länderna 27 partnerländer, som ligger i EU:s närområden. De fördelas i fyra geografiska områden:

  • Västra Balkan
  • Östeuropa
  • Centralasien
  • Medelhavsområdet

Nya ansökningsomgångar kommer inte att arrangeras i Tempus IV programmet. I framtiden finansieras kapacitetsuppbyggnadsprojekt av aktiviteten Erasmus+ kapacitetsuppbyggnadsprojekt.