virkam_pk_yadid_levy_547x262px.jpg
Foto: Yadid Levy | norden.org

Tjänstemannautbyte – internationaliseringsmöjligheter för statsanställda

Tjänstemannautbyte innebär att anställda inom statsförvaltningen för en kort tid arbetar utomlands på sitt eget förvaltningsområde. På motsvarande sätt kan en tjänsteman från utlandet komma till Finland för en utbytesperiod. Genom programmen för tjänstemannautbyte stöds och främjas internationaliseringen bland de anställda och personalutvecklingen inom statsförvaltningen.

Utbildninigsstyrelsen stöder deltagare i tjänstemannautbytet ekonomiskt genom att bevilja dem individuellt stöd. Dessutom kan begränsat stöd beviljas för sådan fortbildning utomlands som ansluter sig till de egna arbetsuppgifterna.

Villkor för att delta i programmen för tjänstemannautbyte är

  • arbetsgivarens förord samt
  • deltagande i kostnaderna.

Målet är att både den avsändande och den mottagande organisationen drar nytta av de erfarenheter och nya kontakter utbytet ger.

Den centrala nyttan av utbytesperioden för arbetstagaren är professionell utveckling, och dessutom förbättrande av språkkunskaperna och skapande av nätverk.

I alla tjänstemannaprogram är den sökandes egen aktivitet viktig, eftersom denna själv bör ordna utbytesplatsen vid den mottagande organisationen.