Annanstans på nätet

Nordiska ministerrådet

EIPA
European Institute of Public Administration

pm_virkamiesvaihto_560x262px_SH.jpg

Bild: Olli Urpela

Arbete utomlands – vart kan man åka?

Alla anställda vid finländska statliga ämbetsverk kan för viss tid söka arbete vid förvaltningen i ett annat land på sitt eget förvaltningsområde. Den mottagande organisationen behöver inte nödvändigtvis vara en offentlig organisation, förutsatt att den är ändamålsenlig med tanke på utbytesplanen. Däremot kan den mottagande organisationen inte vara finländsk.

Landsspecifika program för tjänstemannautbyte

Med landsspecifika program för tjänstemannautbyte avses tjänstemannautbyte mellan statsförvaltningarna i Finland och Storbritannien, Tyskland, Ungern och Österrike. Våra samarbetspartner bistår med att hitta utbytesplatser utomlands. För de extra kostnader som orsakas av utbytet kan man ansöka om individuellt stöd.

På motsvarande sätt kan britter, tyskar, ungrare och österrikare ansöka om en utbytesplats för att bekanta sig med den finländska statsförvaltningen. De avsändande organisationerna betalar de kostnader som utbytet medför och Utbildninisstyrelsen strävar efter att hitta lämpliga mottagande organisationer i Finland åt de sökande.

Nordiskt tjänstemannautbyte

Utbildningsstyrelsen koordinerar Nordiska ministerrådets tjänstemannautbytesprogram i Finland. Målet med programmet är att öka kunskaperna om andra nordiska länders förvaltning och lagstiftning hos de tjänstemän som deltar samt öka samarbetet mellan de nordiska statsförvaltningarna.

Den tjänsteman som deltar i utbytet kan under en och samma utbytesperiod arbeta vid ett eller flera ämbetsverk i de nordiska länderna eller de självstyrande områdena.

Mållandet kan vara:

  • Danmark
  • Färöarna
  • Grönland
  • Island
  • Norge
  • Sverige
  • Åland

Alla personer i statens tjänst kan ansöka om plats inom tjänstemannautbytet, förutsatt att arbetsgivaren förordar utbytet och förbinder sig att betala lön under utbytestiden. Anställningen kan vara fortgående eller tidsbestämd.

För nordiskt utbyte beviljas ett stipendium i stället för individuellt stöd. Storleken på Nordiska ministerrådets skattefria stipendium för heltidsarbete är 13 000 DKK i månaden (ca 1 800 euro 2018). Dessutom ersätts resekostnader mellan hem- och utbytesorterna enligt förmånligaste resealternativ. Vid längre utbyte ersätts också flyttkostnader

Det nordiska tjänstemannautbytet kan vara från två veckor till 6 månader.

Ansökningsblankett (doc)
Ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till Utbildninigsstyrelsen på adress:

Utbildninigsstyrelsen/Tjänstemannautbyte
Ritva Ukkonen
PB 380
00531 Helsingfors