Annanstans på nätet

Flyttning utomlands
Fpa

Hur kommer man i gång?

De sökandes egen aktivitet är synnerligen viktig, eftersom de själva ansvarar för att skaffa sig en utbytesplats.

När man letar efter en plats lönar det sig att dra nytta av både de egna och arbetsgivarens samarbetsnätverk. Den egna organisationens centralförvaltning kan också ha nyttiga internationella nätverk med bra kontaktpersoner i utländska organisationer.

Arbetsgivarens godkännande är en förutsättning

Det bästa är att inleda planerandet av tjänstemannautbytet genom att först diskutera med den egna förmannen, t.ex. i samband med det årliga utvecklingssamtalet. Arbetsgivarens förord är en absolut förutsättning för att få individuella stöd. Förordet innebär i praktiken att man beviljas tjänstledighet med lön under utbytet.

Ordna försäkringar och visum i god tid

Det är alltid skäl att vid tjänstemannautbyte kontrollera vad arbetsgivarens försäkring täcker, och vid behov möjligen ta en tilläggsförsäkring, så att man undgår tråkiga överraskningar.

Om utbytet riktar sig till ett land dit visum behövs, är det bra om den sökande ordnar saken i god tid före utbytet. Det kan ta flera veckor att få visum till vissa länder. Man kan få hjälp av den mottagande organisationen för att sköta visumärendena.

När man flyttar till utlandet och också när man tillfälligt bor utomlands, måste man alltid meddela Fpa med blankett Y39. Man måste också anmäla om återflyttning till Finland.

Om du har för avsikt att flytta utomlands för mindre än ett år, det vill säga tillfälligt, omfattas du under din vistelse utomlands i allmänhet av det finländska socialskyddet och är berättigad till FPA:s förmåner.

Reservera gott om tid för att söka bostad

När man söker bostad kan man förutom internet använda sig av alla kanaler och samarbetspartner. Via den mottagande organisationen kan man också hitta goda kontakter, som kanske kan ordna bostad eller åtminstone underlätta sökandet.

Man ska reservera gott om tid för att söka bostad, för det kan ta överraskande lång tid att hitta en förmånlig hyresbostad. Avsikten med stöd är att täcka den sökandes rimliga boendekostnader med beaktande av utbytesortens prisnivå.

Om till exempel den sökandes familj följer med på ett längre utbyte, är det skäl att förbereda sig på att betala en del av boendekostnaderna själv. I vissa fall kan man förhandla med arbetsgivaren om partiell ersättning av kostnaderna.