Annanstans på nätet

EU-arbetsplatser
Statsrådet

Rekrytering
Utrikesministeriet (om FN:s volontärprogram)

Nordic- Baltic Mobility Programme
Nordic Council of Ministers’ (NCM) Office in Estonia

Övriga internationaliseringsalternativ

Om en EU-karriär inom kommissionen eller andra EU-organ intresserar, får du tilläggsinformation av statsrådets EU-sekretariat. Sekretariatet koordinerar EU-rekryteringen och informerar om möjligheter som är öppna inom EU, som

  • EU:s uttagningsprov
  • Programmet för nationella sakkunniga
  • Tjänstemännens praktikprogram

Tilläggsuppgifter:

Jaana Jokelainen
Specialsakkunig, EU-ärenden
Tfn +358 2951 60329
E-mail jaana.jokelainen(at)vnk.fi

FN:s volontärprogram

De som är intresserade av utvecklingssamarbete kan söka till FN:s volontärprogram UNV (= United Nations Volunteers),som finansieras av Utrikesministeriet och där man årligen rekryterar cirka 15–20 finländska sakkunniga för olika uppgifter i utvecklingsländerna.

Av sökande förutsätts

  • högre högskoleexamen
  • minst två års arbetserfarenhet på området.

Den nedre åldersgränsen är 25 år, övre åldersgräns finns inte.

Mobilitetsprogrammet för de nordiska och baltiska länderna

Nordiska ministerrådet inledde 2009 ett nytt mobilitetsprogram för de nordiska och baltiska länderna. Programmet är avsett för personer som arbetar inom den offentliga sektorn.

Såväl grupper som enskilda sökande kan beviljas stöd. Minst tre länder bör delta, av vilka ett ska vara nordiskt och ett baltiskt.