Rapportering efter utbytet

De som deltagit i tjänstemannautbytet ska inom två månader efter utbytet leverera till sin arbetsgivare en

 • skriftlig rapport samt
 • en utredning över användningen av stödet (inkl. kvitton i original över rese- och boendekostnader).

Rapporteringsanvisningar

I rapporten som levereras till Utbildninigstyrelsen efter utbytet är det bra att bedöma den nytta utbytet gett både individuellt och den avsändande organisationen.

Det finns ingen bestämd modell för rapporten, men t.ex. följande saker kan ingå i den:

 • Hur ordnade du utbytesplatsen och gick detta utan problem?
 • Hur hittade du bostad?
 • Varför ville du åka på utbyte och varför till det aktuella landet?
 • Hurdant var arbetet?
 • Hur förverkligades utbytesplanen?
 • Hurdan var arbetskulturen och hur organiserades arbetet?
 • Hur förlöpte arbetet på ett främmande språk?
 • Vad hade du mest nytta av? Utbytets plus och minus?
 • Hur kan du dra nytta av dina erfarenheter av utbytet i fortsättningen?

Rapportens längd är inte så viktig, men däremot är det viktigt att det väsentliga kommer fram, dvs. i synnerhet den nytta utbytet medfört. Man kan och får gärna bifoga bilder för att liva upp rapporten.

I fall rapporten innehåller saker som bör hållas hemliga, är det bra att meddela detta i samband med rapporteringen, eftersom vi publicerar erfarenheter av utbyte på Utbildniningsstyrelsens webbplats.